Yazdır PDF

Çocuklarda Astım Belirtileri

1. Klasik Astım Bulguları

            Klasik astım klinik olarak aralıklı öksürük, hışıltı, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi ile kendini gösterir.

  Her hastanın ön planda olan belirtisi farklı olacaktır ama bunların varlığında astımı akılda tutmak gerekir. Özellikle mevsimsel olarak belirtilerin ortaya çıktığını, özellikle belirli çevresel uyaranlar ile yakınmalarının arttığını belirten hastalarda. Bu hastalarda en önemli belirti özellikle çevresel uyaranlar ile yakınmaların değişkenlik göstermesi ve astım ilaçlarına yanıt vermeleridir.  Ailede alerjik öykü olması, bulguların ortaya çıkışını tetikleyen mevsim değişiklikleri ya da çevresel koşulların ayırt edilmesi tanıda yönlendirici olan diğer belirtilerdir.

   Çocuklarda astım alerjik olabileceği gibi alerjisi olmayan astımlı çocuklar da vardır. Bu nedenle alerji varlığı tanıyı destekler ama yokluğu astım tanısını geçersiz kılmaz. Alerjisi olan astımlı çocuklarda alerjilerinin türüne göre belirtilerin ortaya çıkışı değişir. Polen alerjisi olanlarda bahar aylarında belirtilerde artış olur. Ev tozlarına alerjisi olanlarda daha çok kış aylarında özellikle kaloriferlerin yanması ile belirtiler artar ama yıl boyu sürer.

 

2. Enfeksiyon (Nezle, Grip…) ile Çıkan Astım Bulguları

   Enfeksiyonlar astım bulgularında ağırlaşmaya neden olan en önemli etkenler arasında yer alır. Çoğu aile bunu “önce nezle-grip olarak başlıyor sonra bronşlarına iniyor” diye net olarak tarif eder. Daha önce değinildiği gibi astım solunum sisteminin mikropsuz iltihabıdır. Enfeksiyonlar da solunum sisteminde iltihabi yanıta neden olurlar. Bu yanıt astım bulgularının en önemli tetikleyicilerinden birini oluşturur ve bulguların ortaya çıkışına ya da ağırlaşmasına neden olur.

            Ancak önemli noktalardan biri bu enfeksiyonların çoğunun virüslere bağlı olmasıdır. 

Bu nedenle, çok sık gördüğümüz yanlış uygulamalardan biri olan antibiyotik uygulamasıdır. Antibiyotikler ancak gerçekten bakteriyel bir alt solunum yolu enfeksiyonu şüphesi var ise tedaviye eklenebilir ama klasik astım atağı tedavisinde yerleri yoktur. Sık gereksiz antibiyotik uygulamaları savunma sisteminin yanıtını etkileyerek ve vücutta normalde bulunan yararlı bakterilerin ölümüne neden olarak ileride enfeksiyonların daha da sıklaşmasına neden olabilirler.

 

3. Öksürük ile giden Astım  

     Tek bulgu olarak öksürükle giden astımda çocukların en önemli hatta bazen tek bulgusu öksürüktür.

Özellikle gece artış gösteren öksürüğü olan bu hastaların belirtilerinde egzersiz ile de artış olabilir. Bu hastalarda hava yolu duyarlılığının belirlenmesi ileri inceleme ve tedavi yanıtının izlenmesini gerektirebilir.


 
4. Bebeklerde Astım

 Bebeklerde astım tanısının belirlenmesi oldukça güçtür. Astım belirtileri arasında yer alan hışıltı, kronik öksürük ve solunum zorluğuna neden olabilecek birçok nedenin bu yaş grubunda akılda tutulması gerekir. Bu nedenle bebeklerde astım tanısı koyulması güç ve bir Çocuk Alerji ve Solunum uzmanı tarafından ayrıntılı inceleme gerektiren bir durumdur. 

5. Belirgin olmayan Bulgular (Atipik Astım Bulguları)

Bazen astım bulguları yukarıda anlatıldığı gibi sadece öksürükle seyredebilir. Ancak bronşlarda kronik yangısal bir süreç olduğu ve bunun da bronşları irrite edecek her durumda kasılmaya neden olduğu için bazen çok değişik ama nadir ve atipik (özgün olmayan) nedenler ve sonuçlar da yaşanabilir. Bazı çocuklarda besin alerjisi de bir astım nedeni olur. Bu alerjisi besini alan (süt, yumurta, fındık…) çocuk sadece öksürükten ağır astım atağına kadar bulguları yaşayabilir. Bazen ise egzersiz çocukların astım bulgularını başlatabilir. Ağır bir egzersiz sonucu çocuk yine sadece öksürükten ağır astım atağına kadar bulguları yaşayabilir. Bu daha çok besin alerjisi olan çocuklarda olabilir. Bazen ise o kadar yavaş ilerleyen bir astım tablosu vardır yada bulgular atlanmıştır ki çocuk sol akciğer alt kısımda yineleyen zatürre bulguları ile gelebilir.Bazen astım bulguları yukarıda anlatıldığı gibi sadece öksürükle seyredebilir. Ancak bronşlarda kronik yangısal bir süreç olduğu ve bunun da bronşları irrite edecek her durumda kasılmaya neden olduğu için bazen çok değişik ama nadir ve atipik (özgün olmayan) nedenler ve sonuçlar da yaşanabilir. Bazı çocuklarda besin alerjisi de bir astım nedeni olur. Bu alerjisi besini alan (süt, yumurta, fındık…) çocuk sadece öksürükten ağır astım atağına kadar bulguları yaşayabilir. Bazen ise egzersiz çocukların astım bulgularını başlatabilir. Ağır bir egzersiz sonucu çocuk yine sadece öksürükten ağır astım atağına kadar bulguları yaşayabilir. Bu daha çok besin alerjisi olan çocuklarda olabilir. Bazen ise o kadar yavaş ilerleyen bir astım tablosu vardır yada bulgular atlanmıştır ki çocuk sol akciğer alt kısımda yineleyen zatürre bulguları ile gelebilir. 

Bu yakınmalarla başvurulan doktor tarafından çekilmiş bir akciğer grafisinde sağ orta lobda tıanıklık (atelektazi) yada sol alt lopda bronşiektazi (anormal ve geriye dönüşümsüz bronşlar) bulunan çocukda da astım olabilir.